Om föreningen

Svekeko´s  målsättning är att sprida information kring Keratokonus (till samhälle, myndigheter, optiker) och att vara medlemmar behjälpliga när det gäller information kring sjukvård, försäkrings/ersättningsfrågor och det senaste inom forskning och hjälpmedel.

Medlemmar ska kunna få aktuell information kring hur man ser på detta handikapp just där hen bor. Det skiljer sig markant mellan kommuner/landsting. Vårt mål är att skapa likställda regler Sverige över. Och att stärka banden mellan medlemmar, deras familjer och omgivning.

SVEKEKO har ett antal kontaktpersoner runt om i landet. Dessa personer kan man kontakta om man har tankar och funderingar kring Keratokonus. De hjälper även till med att anordna lokala medlemsträffar. Som medlem får man mer än gärna själv ta initiativ till medlemsaktiviteter av olika slag och föreningen hjälper då gärna till. Ta kontakt då med föreningen info@svekeko.se

Styrelsen

Svekeko´s  bildades 2018 och sedan dess har styrelsen sett ut som följer:

Ordförande: Oskari Ensio Lundahl

Vice Ordförande: Mattias Dahlberg

Sekreterare: Theres Frost

Svenska Keratokonus Riksförening

ORG.NR 802513-5446

Shopping Basket