Keratokonus USA

National Keratoconus Foundation

https://www.facebook.com/nkcf.org/

Medan den exakta orsaken till keratokonus (KC) fortfarande är okänd har många studier visat att genetik spelar en roll vid utvecklingen av sjukdomen. En familjeförening verkar spela en roll i KC, och aktuell litteratur indikerar att det finns mindre än en av tio chanser att en blodrelaterad KC-patient också kommer att få sjukdomen. Medan chanserna att KC släpps ner från släktingar är låga, finns det fortfarande bevis som visar att en person har en ökad risk att utveckla KC om en blodrelativ också har sjukdomen.

Förening i Norge

Norsk Keratokonusförening

Det finns en viss korrelation mellan allergi / atopi (eksem) och keratokonus och det är känt att klåda i ögonen kan förvärra situationen. Det är därför viktigt att informera alla med diagnosen, i alla skeden, att det är viktigt att inte skrapa ögonen. 

Anledningen till att någon utvecklar keratokonus är inte känd, men i vissa fall kan den vara ärftlig (genetisk) villkorlig. Det uppskattas att 1: 2000 personer i allmänheten diagnostiseras med ögonsjukdom, och de flesta diagnostiseras vid tonåren.

Hornhinnebanken ger patienter synen tillbaka

Varje år får 700-800 personer i Sverige tillbaka synen tack vare en hornhinnetransplantation. De som behöver nya hornhinnor kan oftast få det, eftersom de flesta kan bli donatorer. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns en av Sveriges fem hornhinnebanker.

– Fler personer än vad man skulle kunna tro är fullt lämpliga att bli donatorer av hornhinnor. Det är inte lika många sjukdomar som påverkar ögat på samma sätt som det kan påverka andra organ i kroppen, säger Stefan Ek, hornhinnekoordinator på Hornhinnebanken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.

https://www.sahlgrenska.se/nyheter/nyheter/hornhinnebanken-ger-patienter-synen-tillbaka/

Regelverk kring bidrag

Bidrag bedöms per kalenderår (1/1-31/12). Varje enskild bidragsansökan bedöms. Bidraget ges för den faktiska glasögon- och linskostnaden. Kunden betalar kostnaden som överstiger bidragsbeloppet samt synundersökning och tillbehör. Recept och ordinationsintyg får inte vara äldre än 1 år. Bidraget dras av direkt i butik och betalas inte ut till privatpersoner. Om ett glas byts ut ges bidrag endast för ett glas. Bidrag ges inte för borttappade,trasiga eller urvuxna glasögon och linser eller för reserv glasögon och linser.

https://www.1177.se/Dokument/V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland/regler-rattigheter/Bidragsregler-speciallinser-glasogon.pdf

Synnedsättning i arbetslivet

Keratokonus och arbetsskada?

. Han fick kraftig värk och svullnader runt ögonen, andningssvårigheter och astmaliknande kramper. När han lödde blev han illamående och fick yrsel. Företagsläkare Peter Randmaa antecknade i journalerna att han var ”klart hyperreaktiv mot lödrök”. I maj 1996 konstaterade en distriktsläkae att han hade en allvarlig konjunktivit, det vill säga en bindhinneinflammation, ”på grund av mycket lödrök på arbetet på Ericsson”.

Det blev akutremiss till ögonkliniken i Gävle. Det visade sig att Anders redan hade förändringar på hornhinnan och led av en samtidig inflammation i bindhinnan och hornhinnan. Ögonläkarna konstaterade en snabb utveckling av astigmatism och i november 1996 ställdes diagnosen keratoconus, toppig hornhinna, en sjukdom som egentligen är en degenerationsprocess som brukar ha ett långsamt förlopp. Sjukdomen kan också initieras av inflammationer. Ögonläkarna var förvånade över den snabba utvecklingen och över att vissa karakteristiska drag för keratoconus saknades hos Anders.

Keratokonus behandling

Behandling

Resultat: Totalt 459 artiklar erhölls. Av alla dessa valdes 18 ut för den nuvarande studie. Fyra artiklar var i den icke kirurgisk kategori, 12 artiklar i kirurgisk kategori, medan två var i kategorin om strategier för hantering och protokoll av keratoconus. Icke-kirurgiska modaliteter för behandling av mild till måttlig keratoconus har fortfarande stor inverkan, särskillt med tillkomsten av nya hybridlinser. Kirurgisk behandling av avancerade fall av keratoconus ger fortfarande bra resultat. Utvecklingen av hanteringsprotokollet och hanteringsstrategier har nått nya fronter baserade på de olika behandlingsalternativen som finns tillgänliga idag.

Slutsats: En genomgripande förbättring kan ses vid behandling av keratoconus de senaste åren, tack vare nya tekniker och utveckling av gamla. Optiker tillsammans med ögonläkare har sin roll i att förbättra livskvaliteten hos keratoconus patienter.

Sklerala linser

En uppsats från Linnéuniversitetet skriven av Gunilla Fung.

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur sklerala linser påverkar ögats aberrationer hos patienter med keratokonus eller astigmatism.

“Slutsats: Sklerala linser minskar både lägre och högre ordningens aberrationer hos personer med astigmatism och keratokonus. Förändringen av högre ordningens aberrationer var dock inte statiskt signifikant (p> 0,05).”

Optikerns nyckelroll

Tidigare har handläggningen huvudsakligen varit en fråga för optiker, utom i långt framskridna fall då det kunde bli aktuellt med hornhinnetransplantation. Sjukvården har i dag mycket mer att erbjuda dessa patienter, men eftersom behandlingarna ofta är av »bromsande« karaktär, förutsätts det att diagnosen ställs tidigt. Optikerns roll blir i dag att misstänka sjukdomen vid oregelbundna brytningsfel hos unga personer och remittera till ögonklinik för diagnos och behandling med korneal tvärbindning.

http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/AH/%5BD4AH%5D/D4AH.pdf?fbclid=IwAR3_PRJL8DKthFVm_dQTjjixUQgwkvTvZ9T7SOoYKFPor8riZ1UB8DhbLY0