Linser

Keratokonus är en relativt vanlig ögonsjukdom som innebär att hornhinnan blir konformad och förtunnad. När sjukdomen har utvecklats till en viss grad är det bara stabila kontaktlinser som kan ge en bra synkvalitet. Om sjukdomen inte utvecklats så långt kan även vissa typer av mjuka linser också fungera.

Semi Sclerala stabila linser används ofta då hornhinnan är oregelbunden. De kan med fördel även användas vid s.k. regelbunden, stark astigmatism, när inte mjuka, astigmatiska linser räcker till för att få bra synskärpa. Dessa stabila linser är större i diameter än de traditionellt små corneala stabillinserna och ger oftast bättre komfort.

Mini Sclera stabillinser används mer då man har en måttlig till mycket oregelbunden hornhinna, som vid t.ex keratokonus, transplanterad hornhinna, torra ögon eller efter en misslyckad ögonoperation.  Man fyller kontaktlinsen med koksaltlösning innan den appliceras underifrån på ögat. Man bygger en bro över hornhinnan och kontaktlinsen vilar nästan enbart på på senhinnan, Sclera (den vita delen på ögat). Precis som med den Semi Sclerala kontaktlinsen erhålls bättre komfort än med de små corneala stabillinserna

Natural fit, är en specialframställd formstabil kontaktlins. Den är lämplig för patienter med astigmatism och där man inte haft framgång med mjuka toriska eller andra stabila kontaktlinser. Patienter med keratoconus eller andra hornhinnedystrofier lämpar sig bättre för tidigare nämnda tillvägagångssätt. Kontaktlinsens geometri är beräknad utifrån topografmätningar och kontaktlinsens asfäriska fram – och baksida passar då hornhinnans naturliga form. Detta ger en perfekt tillpassning med maximal komfort.

One Fit

Onefit är en så kallad scleral lins som välver över hornhinnan och bevarar en tårsjö under linsen. Detta ger en hög komfort och stabil syn hela dagen.  Fördelarna med Onefit. Kontaktlinsanvändare har ofta torrhetsproblem  med sina linser. Speciellt sent på dagen. Mjuka linser behöver mycket tårar för att upprätthålla fuktigheten under hela dagen. Utan rätt mängd fukt blir kontaktlinsen tidvis dimmig och kan kännas torr, särskilt om du använder kontaktlinser för  astigmatism. Sclerala linser erbjuder skarp och stabil syn som inte förändras under dagen.

Om du lider av torra ögon, kan det vara svårt att använda mjuka kontaktlinser. Onefit har en unik design som eliminerar oregelbundenheter i hornhinnan och ger därför en bättre synkvalitet än mjuka linser. Linsen är producerat av ett material som låter syre tränga genom linsen för att förse hornhinnan med syre som den behöver för att må bra.

Genom att linsen välver över hela hornhinnan skapas en tårvätskekudde som linsen vilar på. Linsen blir komfortabel genom att den dels inte vidrör den känsliga hornhinnan samt att den skapar en tårvätskesjö som hela tiden ser till att hornhinnan får tillräckligt med fukt. Linsen passar för de flesta styrkor och är även tillgänglig för personer som behöver lästillägg och för de som behöver korrigera sin astigmatism.