SVEKEKO ändamål är att sprida information kring Keratokonus (till samhälle, myndigheter, optiker) vara medlemmar behjälpliga när det gäller information kring sjukvård, försäkrings/ersättningsfrågor och det senaste inom forskning och hjälpmedel. Vilken hjälp man kan få och hur man ser på detta handikapp – skiljer sig markant mellan kommuner/landsting. Vårt mål är att skapa likställda regler Sverige över. Och att stärka banden mellan medlemmar, deras familjer och omgivning.

SVEKEKO har ett antal ideella kontaktpersoner runt om i landet. Dessa personer kan man kontakta om man har tankar och funderingar kring Keratokonus. De hjälper även till med att anordna lokala medlemsträffar. Som medlem får man mer än gärna själv ta initiativ till medlemsaktiviteter av olika slag och föreningen hjälper då gärna till. Ta kontakt då med föreningen info@svekeko.se

Svenska Keratokonus Riksförening

Org.nr 802513-5446