Styrelsen

Styrelsen i Svenska Keratokonus Riksförening

Allmänna frågor går bra att skicka till info@svekeko.se Styrelsen svarar främst på frågor som handlar om föreningen, har du tankar och undringar kring Keratokonus ber vi dig att i första hand vända dig till någon av kontaktpersonerna.

Ordförande: Oskari Ensio Lundahl

Vice ordförande: Mattias Dahlberg

Sekreterare: Theres Farcher

Ledamot:

Ledamot:

Suppleant:

Suppleant: