Samarbeten

Svenska Keratokonus Riksförening är en liten förening och har därför begränsade möjligheter att påverka viktiga politiska beslut kring Keratokonus. Därför samarbetar SVEKEKO med olika förbund, föreningar och intresseorganisationer såväl i Sverige som inter­nationellt.