Medlemskap

Information Medlemskap är öppet för alla som vill stödja eller delta i verksamheten. Medlem är den som har betalat medlemsavgift. Avgift för medlemskap är 150 kr Alternativt 200 kr för familj. Medlem innebär att man får rösträtt vid årsmöte, man får information ”automatiskt” (exempelvis nyheter i ett månadsbrev, eller kvartalsrapport per e-post) Hedersmedlem – det […]

Information om Keratokonus

HUVUDBUDSKAP Keratokonus är en ögonsjukdom med i stort sett okänd genes, där hornhinnan förtunnas. Sjukdomen drabbar huvudsakligen unga friska personer och leder till uttalade brytningsfel och försämrad syn. I dag finns effektiva behandlingar för keratokonus, vilka dock förutsätter tidig diagnos. Medvetenhet om sjukdomen kan bidra till att den upptäcks i tid. Keratokonus: Ordet kommer från […]

Kontaktpersoner

Information Har du frågor eller funderingar kring Keratokonus så är du välkommen att kontakta någon av våra kontaktpersoner! Föreningens kontaktpersoner hjälper till helt ideellt och på sin fritid. I denna roll är de inte vårdpersonal utan medmänniskor med egna erfarenheter av Keratokonus. De kan ha diagnosen själva eller är anhöriga till någon som har det. […]