Medlemskap

Information

Medlemskap är öppet för alla som vill stödja eller delta i verksamheten. Medlem är den som har betalat medlemsavgift. Avgift för medlemskap är 150 kr Alternativt 200 kr för familj.

Medlem innebär att man får rösträtt vid årsmöte, man får information ”automatiskt” (exempelvis nyheter i ett månadsbrev, eller kvartalsrapport per e-post) Hedersmedlem – det är speciellt utvalda ögonkirurgier, forskare, optiker. Som stödmedlem ger ingen rösträtt vid årsmöten. Stödmedlem är en betalande, men passiv medlem.

Swish / Bankgiro