Kontaktpersoner

Information

Har du frågor eller funderingar kring Keratokonus så är du välkommen att kontakta någon av våra kontaktpersoner!

Föreningens kontaktpersoner hjälper till helt ideellt och på sin fritid. I denna roll är de inte vårdpersonal utan medmänniskor med egna erfarenheter av Keratokonus. De kan ha diagnosen själva eller är anhöriga till någon som har det.

Eftersom uppdraget som kontaktperson sker på ideell basis kan det ibland ta tid innan du får svar på din fråga. Föredrar du att prata i telefon, men den kontaktperson du vill nå inte har något telefonnummer med i listan, mejlar du först och så kan ni bestämma en tid när ni ska ringas.

Hur blir jag kontaktperson: Vill du vara kontaktperson så kontakta föreningen genom att mejla till

info@svekeko.se

Vad krävs det av våra kontaktpersoner ? För att vara kontaktperson måste man vara medlem i föreningen och ha betalat årets medlemsavgift. För att människor enkelt ska kunna nå kontaktpersonerna är det en förutsättning att man är beredd att ha sina kontaktuppgifter här på hemsidan. Du måste självklart även vara beredd att på ett positivt sätt lyssna och svara på frågor från de människor som ringer eller mejlar. Föreningen vill uppmuntra medlemmarna att ordna medlemsträffar och här fyller kontaktpersonerna en roll genom att t.ex. hjälpa till att ordna lokal och ta emot anmälningar.