Landstingsbidrag för glasögon/linser till barn och ungdomar

Landstingsbidrag

Sedan 1 mars 2016 får alla barn och ungdomar upp till 19 år landstingsbidrag/regionbidrag till glasögon eller kontaktlinser. För information om bidragets storlek, hänvisar vi till respektive landsting. Rutinerna för utbetalning och ansökan av bidrag varierar mellan olika landsting/regioner. I vissa län behöver du först betala glasögonen i butik, för att sedan få ersättning i efterhand via Landstinget. I andra län åligger det optikern att söka bidraget, och bidraget löses då direkt i butik. Landstings-/regionbidraget gäller max en gång per år, tills barnet fyller 19 år.

Från mars 2016 har skillnaderna mellan olika landsting utjämnats när det gäller lägsta bidragsbeloppet
och åldersgränsen. Tre landsting betalar högre belopp än 800 kr.
Mellan landstingen finns skillnader på fem viktiga områden:
1. om det går att få bidrag flera gånger per år om beloppet inte överstiger 800 kr
2. om den unge/vårdnadshavare behöver ”ligga ute med pengar”
3. om bidraget kan användastill synundersökning
4. om det finns kriterier för val av optiker
5. om det finns angivet riktvärde på lägsta synskärpa för att få glasögon/lins bidrag  (ett landsting anger riktvärde på synskärpa).
PDF-fil från Socialstyrelsen klicka och läs igenom.

Leave a Reply